Xuân Văn Đức – Xuân Bất Tận

Thầy Trần Kim Hòa

Sống mãi nàng Xuân tuổi chẳng già,
Xuân đi xuân lại tiếp xuân qua
Xuân hoài xuân mãi xuân bất tận
Năm hết đông tàn xuân lại ra.

Năm hết đông tàn xuân lại ra
Mậu Tuất tân niên chúc mọi nhà
An khang thịnh vượng hơn năm trước
Phước Lộc Thọ toàn phú quý đa.

Phước Lộc Thọ toàn phú quý đa
Càn khôn tú lệ diễm sơn hà
Đa tử đa tôn đa hạnh phúc
Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa

Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa
Làng trên xóm dưới hội âu ca
Trẻ mừng áo mới già thêm thọ
Xuân đến đem vui khắp mọi nhà

Xuân đến đem vui khắp mọi nhà
Nàng Xuân phơi phới Văn Đức ta
Không sinh không diệt không sau trước
Xuân tại tâm mình chẳng phải xa.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô