Văn Đức Đó Đây

Tác Giả: Nguyễn Văn Mỹ, Cựu Giáo Chức Niên Khóa 1970 – 1981

Được đến dự cuộc họp của Hội Cựu Học Sinh Văn Đức là có dịp gặp gỡ lại các bạn hữu cùng chung một niên khóa và cùng chung dưới mái Trường thân yêu thưở nào từ lớp Đệ Thất 1960 chợt thấy thấm thoát quá nửa thế kỷ. Và hơn thế nữa, bản thân tôi còn một vinh dự được góp phần vào vai trò Giáo Chức của Trường từ năm 1970 – 1981, một con người với 2 vai trò, vừa là Cựu Học Sinh vừa là Cựu Giáo Chức, có xá gì đâu mà chủ tịch Ban Điều Hành lâm thời Ngô Long Hải đề xuất làm chủ tọa cuộc họp hi hữu ngày 5 tháng 3 năm 2011 vừa qua được tổ chức tại tư gia của chị Vũ Thị Ngọc Dung, Cựu Học Sinh Văn Đức niên khóa 1971 - 1975, thuộc thành phố Garden Grove - Quận Cam, California.

Cuộc họp hi hữu vì nội dung bàn thảo đến Bản Điều Lệ Nội Qui của Hội Cựu Học Sinh Văn Đức. Nõi dung của Bản Điều Lệ Nội Qui đã được thông qua với 6 Chương và 14 Điều, tất cả có 14 Thầy Cô và Cựu Học Sinh hiện diện ký tên vào Biên Bản. Nõi dung Điều Lệ Nội Qui đã mở ra một con đường tương lai cho các sinh hoạt và cách tổ chức điều hành, và như thế đã thúc đẩy tôi nhìn rõ vào Vương Quốc Văn Đức với nhiều khía cạnh đó đây:

A. Tâm Tình Lưu Lạc: còn lại đây với bao thay đổi - Văn Đức đó nơi quê nhà có Thầy có Bạn có mái Trường nay mất dấu thay tên. Có khi nào 3 – 4 năm trước Người Chủ Trường sầu khổ vì "bọn chúng" đổi thay! Con và các Bạn đồng liêu cùng với nhiều con dân của Ngài vào ngày 4 tháng 7 năm 2010 đã cùng nhau niệm hương cầu khẩn:

CHỦ VỀ TIÊN CẢNH TÂM THƯ THÁI
CHIÊN Ở TRẦN GIAN DẠ NGẬM NGÙI


Văn Đức đó gói xếp bao ngăn nhớ, Văn Đức đây ước nguyện tâm tình chung mở rạng ngời như tấm Logo huy hiệu Văn Đức măng non rạng sáng trên nền trời hồng tươi thắm. Lưu luyến với tâm tình lưu lạc cái còn cái mất chỉ mong sao nơi các Bạn Văn Đức cùng nhau dù sớm dù muộn dù trái dù phải hãy "Nối Vòng Tay Lớn" để mỗi năm một Hội Ngộ Thâm Tình ...

B. Thiên Thời: đệ nhất nguyên tố được xét duyệt có phải những cơ đồ hợp lòng Người đẹp ý Trời đều là tốt? Vâng! đúng thế, ngày 5 tháng 9 năm 2009 cuộc Hội Ngộ Văn Đức Kỳ I được tổ chức tại tư gia của Hoàng Anh Tuấn có sự góp mặt của 2 niên khóa 1975 - 1979 và 1976 - 1980 và 3 Thầy Cô chứng giám: thầy Hà Như Minh, thầy Nguyễn Văn Thắng, và cô Nguyễn Thị Thu, và 3 Thầy Cô tại Việt Nam qua kỹ thuật Computer Webcam: thầy Nguyễn Văn Lung, cô Trần Thị Kim Tiêu, và cô Trần Thị Từng. Cuộc họp này gây dựng một Ban Đại Diện Lâm Thời gồm có:

Chủ tịch: Ngô Long Hải
Phó chủ tịch: Vũ Quốc Pháp
Phó giao tế: Hoàng Anh Tuấn
Thủ quỹ: Lê Thị Diễm Huyền

Và cứ như thế các công tác xây dựng Hội Cựu Học Sinh Văn Đức tiến triển nhiều mặt khá tốt đẹp.

Hội Ngộ Văn Đức Kỳ II được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 năm 2010 tại tư gia của anh chị Nguyễn Hữu Tâm & Quan Thị Sâm đã quy tụ được nhiều Bạn đến tham dự từ Úc Đại Lợi, Louisanna, Texas, Oakland, San Jose, và ... Cứ cái đà cái kèo này thì Cựu Văn Đức phải hoành tráng lắm thay!? Bởi vì một tổ chức của những Thầy Cô và những Trò gắn bó nhau lại được nhờ ơn Trên Chúc Phúc thì cho dù có khó khăn gì ắt phải lớn tiếng "Đại Xá" cho nhau.

C. Địa Lợi: đệ nhị nguyên tố chắc không kém phần quyết đoán vì tôi viết bài này nhằm khơi vực một số yếu tố khó khăn. Các yếu tố này nhằm vào cuộc họp bất thường tổ chức tại tư gia của chị Vũ Thị Ngọc Dung để thảo luận và biểu quyết thông qua Bản Điều Lệ Nội Qui của Hội Cựu Học Sinh Văn Đức (có đăng tải trên trang web của Trường)

Hiện diện cuộc họp này có Ban Giáo Chức: thầy Trần Kim Hòa, thầy Nguyễn Đức Ninh, thầy Nguyễn Văn Mỹ, thầy Phạm Thanh Tùng, cô Lê Minh Phú, cô Nguyễn Thị Thu (riêng 2 thầy có lý do vắng mặt thầy Hà Như Minh và thầy Nguyễn Văn Thắng) cùng với Ban Điều Hành Lâm Thời 2009 – 2011 và 3 Cựu Văn Đức là anh Trần Quang Oánh, anh Nguyễn Văn Hoành, và chị Vũ Thị Ngọc Dung.

D. Nhân Hòa: đệ tam nguyên tố đáp ứng cho tổ chức Văn Đức dù chậm chậm từ năm 2009 và tôi đây xin một lần nữa với tư thế của người là cựu học sinh vừa là cựu giáo chức, xin mời mọi thành phần của Văn Đức hăng hái hơn một chút của trước đây để chấp nhận và ứng dụng Điều Lệ Nội Qui vào nếp sinh hoạt Văn Đức, và cũng vì thế có gì cần tu chính cho Nội Qui thì xin cứ việc.

Nếu một vài con én không làm nên mùa Xuân thì phải nói cho rõ một vài tiêu cực, chán nản, khó chịu, hoặc bất đồng ý kiến chắc không làm cho Hội Cựu Học Sinh Văn Đức phải âm thầm hạ bảng?! Phải không thế Bạn!

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa có rồi thì yêu cầu, vừa yêu vừa cầu các thành viên Văn Đức cứ mạnh dạn tiến bước vì đường còn dài, còn xa, còn cần qui tụ mấy chục niên khóa từ Văn Đức đó nơi quê nhà và khắp nơi của Văn Đức đây vậy.


Bản tự tình viết sau tháng 3/2011 của Nguyễn Văn Mỹ

Quý Thầy Cô


Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô