Tác Giả: Nguyễn Phượng, CHS Văn Đức Lớp 1 – 9 Niên Khóa 1969 – 1977

Tuổi Già

Soi gương vấn tóc chải đầu
Mới hay tóc đã bạc màu thời gian
Ngồi buồn suy nghĩ lan man:
Ô hay! Thấm thoát đã toan tuổi già.

Tuổi già ta sẽ làm bà
Tuổi già ta sẽ ở nhà: Ôsin
Tuổi già tiền thiếu: phải xin
Tuổi già sẽ mất tự tin chính mình.

Tuổi già đau ốm rập rình
Tuổi già sức yếu cạn tình ái ân
Tuổi già tiều tụy tấm thân
Tuổi già như nắng ngoài sân cuối chiều

Tuổi già... Ôi! quá tiêu điều!
Làm sao níu lại cánh diều tuổi xuân?

Thích Làm Thơ

Vì sao tôi thích làm thơ?
Vì tôi sợ lắm ngu ngơ về già.
Gieo vần câu chữ mượt mà
Cũng là một cách để mà nghĩ suy...

Để cho não chẳng teo đi.
Để cho minh mẫn dẫu khi tuổi già.
Để cho con cháu trong nhà
Không than, không trách: Bà già hay quên!

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô