Viếng Thăm

Tác Giả: Trần Kính Lãm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Bạn đến thăm nhà, gọi chẳng thưa;
Cửa cài, khuông nắng lẫn vầng mưa.
A lô, chỉ thấy ò e í
Cỏ úa gục đầu, bạc túi thơ!

Bạn đến thăm nhà, khách rõ xa
Chỉ ngại ngùng chủ có phiền hà?
Chẳng sợ đường đưa chân lỡ bước
Lối về bụng đã đẫm vầng thơ!

Bạn đến thăm nhà, có tiếp nhau?
Chẳng cần nước mát, chẳng ngồi lâu;
Chỉ là đôi phút, đôi chuyện phiếm.
Thêm vì tinh tú giữa trời sao!

Bạn đến thăm nhà, có thấy vui?
Có cần biếu xén với nụ cười?
Quà ư! Thì đấy xe đạp mỏi!
Cười ư! Còn thêm cả vạn lời!

Bạn đến thăm nhà, có tiếc không?
Có như khách đã chút tần ngần.
Bỏ về: tiếc công mình thì ít;
Tiếc chưa gặp gỡ gấp bội phần!

Bạn đến thăm nhà, chẳng gặp ai.
Hẹn nhau bữa khác, sẽ khẩn nài.
Nay về ướm gửi đôi lời vụn.
Hôm nào tái ngộ, sẽ…lai rai…

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô