Tứ Quả

Tác Giả: Bùi Thị Thanh Tâm, Cựu Học Sinh Niên Khóa 1969 – 1972

Mãng cầu ai cũng thích ăn,
Dừa xiêm ướp lạnh, cho ta mát lòng.
Đu đủ là quả ruột hồng,
Xoài xanh chấm muối, se lòng nữ sinh.

Cầu xin cho nước Việt ta,
Vzừa đủ ăn mặc, lại dư tình Người.
Đủ để sống ở trên đời,
Xài hoài chưa hết, cho Người tha phương.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô