Say... Tình...

Tác Giả: Nguyễn Thị Mai Thảo, CHS Văn Đức Lớp 6 – 9A Niên Khóa 1975 – 1979

Ở đời có lắm cái say
Say bia, say rượu... ta đây say... tình
Chông chênh, vương vấn bóng hình
Người ơi có biết một mình ta say?

Tỉnh rồi, ta giận lắm thay!
Tình say vật vã, hồn lay lắt sầu...
Tình này có nghĩa gì đâu?
Vấn vương chi một núi sầu, chơi vơi...Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô