Nhớ Trường Văn Đức – Giáo Xứ Lộc Hưng

Nhân Ngày Khai Trường 2016 – Thầy Trần Kim Hòa

Ai về Giáo Xứ Lộc Hưng,
Cho tôi gởi chút tình thương làm quà.
Giáo dân chân chất thật thà,
Tâm hồn thanh bạch mặn mà nghĩa nhân.

Thánh Đường vang tiếng chuông ngân,
Hòa trong lời hát câu kinh dịu dàng.
Lộc Hưng hạnh phúc rõ ràng,
Nhân dân an lạc xóm làng vinh hoa.

Văn Đức tư thục mở ra,
Góp phần xây dựng quốc gia phú cường.
Tốt đời đẹp Đạo đôi đường,
Đức Trí Thể Dục cương thường triển khai.

Đào tạo người chủ tương lai,
Ra trường đầy đủ đức tài đảm đang.
Làm cho tổ quốc hùng cường,
Dân giầu nước mạnh mọi đường thăng hoa.

Bất ngờ nước bạn phản ta,
Bảy lăm (1975) đại họa diễn ra hãi hùng.
Toàn dân đau khổ tận cùng,
Vong gia thất quốc vợ chồng xa nhau.

Nỗi niềm tưởng nhớ mà đau,
Gây chi bãi biển nương dâu não lòng.
Đêm ngày những ước cùng mong,
Lý tưởng Văn Đức ghi lòng keo sơn.

Công lao gầy dựng tiền nhân,
Hậu nhuệ con cháu nhớ ơn đời đời.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô