Nhớ Bạn Phương Xa

Tác Giả: Kiều Huệ, Cựu Học Sinh Văn Đức Niên Khóa 1965 – 1966

Xa Sài Gòn bạn ơi còn nhớ
Mái trường thân yêu thưở ấu thơ
Còn đó mến thương bao kỷ niệm
Người đi ngõ vắng bóng hình xưa.

Thầy Cô bạn cũ đi muôn phương
Xa thẳm mênh mông biển đại dương
Tung cánh hải âu "Thuyền viễn xứ"
Tình "Sầu lữ thứ" nhớ quê hương.

Biết bao kỷ niệm tuổi thanh xuân
Nhắc đến tâm tư chợt bần thần
Nhớ bạn phương xa thời cắp sách
Ngậm ngùi vương vấn bỗng trào dâng.

Bồi hồi cảm xúc bao thương nhớ
"Lưu bút ngày xanh" những ước mơ
Năm tháng không phai màu phượng đỏ
"Nỗi buồn hoa phượng" đã vào thơ.

Quê hương còn đó bạn thân ơi
Trường cũ năm xưa vẫn đợi người
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
"Tình hoài hương" khúc hát chơi vơi.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô