Minh Niên Khai Bút

Thầy Trần Kim Hòa

Minh niên khai bút, bút khai hoa
Vạn sự gia hòa, phú quý đa
Đa tử đa tôn đa hạnh phúc
Tấn tài tấn tộc tấn vinh hoa

Phật tử khuyên nhau giữ đạo nhà
Thờ cha kính mẹ hiếu ông bà
Ăn chay niệm Phật quy Tam bảo
Yêu nước thương nòi truyền thống ta

Người Kitô Hữu phải nhớ rằng
"Thiên đường hỏa ngục hai quê
Ai khôn thì về ai dại thì sa
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha

Đọc kinh cầu nguyện khỏi sa linh hồn"
Truyền thống học sinh Văn Đức ta
"Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Kính Thầy mến bạn hiếu kính mẹ cha
Đoàn kết keo sơn nghĩa bạn bè".

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô