Lm. Vũ Ngọc Thủ

Lm. Trần Văn Hội

Lm. Phạm Châu

Lm. Nguyễn Đ. Trung

Lm. Đinh Đức Quang

Lm. Nguyễn T. Tây

Lm. Trần Q. Khương

Lm. Trần Đức Mạnh

Lm. Đinh Hùng

Lm. Hà Đăng Đoàn

Nguyễn Cao Thăng

Nguyễn Đức Ninh

Đỗ Văn Liêm

Nguyễn Văn Mỹ

Lê Minh Phú

Nguyễn Thị Thu

Phạm Thanh Tùng

Trần Quang Oánh

Nguyễn Văn Hoành

Tân Ban Điều Hành Hội Cựu Học Sinh Văn Đức Nhiệm Kỳ III 2014 – 2016

Hội Trưởng:
Bùi Thanh Tâm

Ban Ẩm Thực:
Quan Thị Sâm

Hội Phó & Thư Ký:
Bùi Minh Tâm

Ban Khánh Tiết:
Trần Thị Phương

Thủ Quỹ:
Hoàng Kim Oanh

Ban Khánh Tiết:
Nguyễn Thị Dung

Ban Văn Nghệ:
Vũ Thị Ngọc Dung

Ban Khánh Tiết:
Đỗ Thị Mười

Cựu Học Sinh Văn Đức

Họ & Tên Chú Thích Địa Chỉ
Bùi Ngọc Bình 1966 – 1970 USA
Bùi Thị Kim Cúc 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Bùi Phú Hạnh 1973 – 1975 Garden Grove, California – USA
Bùi Thị Kim Hảo 1975 – 1979 Houston, Texas – USA
Bùi Phú Hảo 1983 – 1986 Garden Grove, California – USA
Bùi Thị Minh Tâm 1969 – 1972 Fountain Valley, California – USA
Bùi Thị Thanh Tâm 1968 – 1972 Irvine, California – USA
Bùi Thị Thái Thanh 1975 – 1979 Anaheim, California – USA
Bùi Văn Thành 1966 – 1970 USA
Bùi Thị Tươi 1962 – 1966 Garden Grove, California – USA
Cao Chu Định 1975 – 1979 Westminster, California – USA
Cao Thị Khánh Thọ 1975 – 1979 Sài Gòn, Việt Nam
Dương Anh Hùng 1975 – 1979 Orange, California – USA
Dương Thị Minh Tâm 1959 – 1963 California, USA
Đào Ngọc Mai 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Đào Mạnh Tâm 1968 – 1974 Sài Gòn, Việt Nam
Ðào Trung Thuận 1966 – 1970 Sài Gòn. Việt Nam
Ðặng Thị Tâm 1966 – 1970 USA
Đinh Thị Kim Hạnh 1975 – 1979 Sài Gòn, Việt Nam
Đinh Đức Kiểm 1970 – 1973 Westminster, California – USA
Đinh Trịnh Kiểm 1975 – 1979 Irvine, California – USA
Đinh Thái Lân 1976 – 1980 Corona, California – USA
Đinh Thị Lê El Monte, California – USA
Đinh Thị Kim Liên 1973 – 1975 California – USA
Đinh Viết Lục 1959 – 1963 Garden Grove, California – USA
Đinh Thị Lý 1973 – 1975 Sài Gòn – Việt Nam
Ðinh Văn Minh 1966 – 1970 Sài Gòn – Việt Nam
Đinh Thị Thanh Nga 1978 – 1979 Denver, Colorado – USA
Ðinh Thị Thuý Ngần 1966 – 1970 Bà Rịa, Vũng Tàu – Việt Nam
Ðinh Thị Nhị 1966 – 1970 Sài Gòn – Việt Nam
Đinh Thiên Phước 1968 – 1975 North Carolina – USA
Lm. Đinh Đức Quang 1969 – 1972 Chicago – USA
Ðinh Thị Thảo 1966 – 1970 USA
Đinh Huynh Tín 1975 – 1979 Asuza, California – USA
Đinh Ngọc Thái 1975 – 1979 Sài Gòn – Việt Nam
Đinh Thị Thông 1970 – 1973 Westminster, California – USA
Đinh Thị Bích Thuỷ 1975 – 1979 Sài Gòn. Việt Nam
Đinh Trần Việt 1970 – 1973 Westminster, California – USA
Đinh Thị Kim Yến 1968 – 1975 Sài Gòn. Việt Nam
Ðoàn Thị Huyền 1966 – 1970 Long Thành, Đồng Nai. Việt Nam
Ðoàn Văn Quý 1966 – 1970 Sài Gòn. Việt Nam
Ðỗ Quốc Anh 1975 – 1979 North Carolina. USA
Đỗ Công Lý 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam - Qua Đời
Ðỗ Thị Mỹ Lương 1966 – 1970 Sài Gòn. Việt Nam
Đỗ Thị Mai 1968 – 1975 Sài Gòn. Việt Nam
Đỗ Đức Mạnh 1959 – 1963 Sài Gòn. Việt Nam
Đỗ Công Minh 1962 – 1966 Sài Gòn, Việt Nam
Ðỗ Văn Thành 1966 – 1970 Sài Gòn. Việt Nam
Đỗ Văn Thuần 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Hà Thị Chính 1966 – 1970 USA
Hà Thị Chung 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lm. Hà Đăng Đoàn 1977 – 1981 Schuylkill Haven, PA. USA
Hoàng Xuân Ánh 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Hoàng Thị Hoa 1959 – 1963 Australia
Hoàng Quang Khiển 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Hoàng Văn Khôi 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Hoàng Thị Phúc 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Hoàng Thị Kim Oanh 1974 – 1978 Garden Grove, California – USA
Hoàng Thanh Sơn 1961 – 1963 Los Angeles, California – USA
Hoàng Văn Tòng 1959 – 1963 Garden Grove, California – USA
Hoàng Thị Trì 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Hoàng Anh Tuấn 1975 – 1979 Garden Grove, California – USA
Kiều Huệ 1965 – 1966 Sài Gòn, Việt Nam
Khổng Trung Vịnh 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lê Thành Ái 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lê Nguyên Hiệp 1971 – 1972 Irvine, California – USA
Lê Thị Diễm Huyền 1975 – 1979 Cypress, California – USA
Lê Thế Khâm 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Lê Thị Loan 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lê Minh Tuệ 1975 – 1979 Sài Gòn, Việt Nam
Lê Văn Thân 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lương Quang Khôi 1970 – 1975 Qua Đời Tại Sài Gòn, Việt Nam
Lương Văn Vượt 1966 – 1970 Australia
Lưu Văn Hòa 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Mai Thị An 1966 – 1970 Bình Long. Việt Nam
Mai Thái Bình 1960 – 1964 Irvine, California – USA
Ngô Long Hải 1975 – 1979 Garden Grove, California – USA
Ngô Thu Hằng 1977 – 1981 Fountain Valley, California – USA
Ngô Hồng Hạnh 1976 – 1980 Fountain Valley, California – USA
Nguyễn Thị Ngọc Anh 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Văn Ban 1960 – 1964 San Bernardino, California – USA
Nguyễn Sơn Cao 1975 – 1979 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Cát "Ann", PHD 1960 – 1964 San Francisco, California – USA
Nguyễn Văn Cự 1959 – 1963 Sài Gòn. Việt Nam
Nguyễn Đình Chỉ 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Hiếu Chinh 1969 – 1975 Missouri – USA
Nguyễn Văn Cương 1959 – 1963 Sài Gòn. Việt Nam
Nguyễn Thị Dung 1970 – 1973 Midway, California – USA
Lm. Nguyễn Quang Đính 1969 – 1976 San Jose, California – USA
Nguyễn Bình Định 1974 – 1978 Houston, Texas – USA
Nguyễn Ngọc Hà 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Văn Hậu 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa 1962 – 1966 Westminster, California – USA
Nguyễn Huy Hòa 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Văn Hoá 1959 – 1963 Sài Gòn. Việt Nam
Nguyễn Văn Hảo 1959 – 1963 Qua Đời Tại California – USA
Nguyễn Thị Hảo 1969 – 1975 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Hoàng 1975 – 1979 Portland, Oregan. USA
Nguyễn Văn Hoành 1963 – 1965 Huntington Beach, California – USA
Nguyễn Khiết 1966 – 1967 Garden Grove, California – USA
Nguyễn Ðăng Khoa 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Văn Kính 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Liên 1959 – 1963 Sài Gòn. Việt Nam
Nguyễn Đại Năng 1959 – 1963 Westminster, California – USA
Nguyễn Thị Nga 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Nga 1975 – 1979 Thủ Đức. Việt Nam
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Nhường 1959 – 1963
Nguyễn Phượng 1969 – 1977 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Phượng 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Quế 1966 – 1970 Buôn Ma Thuột, Đaklak. Việt Nam
Nguyễn Minh Tâm, PHD Qua Đời Tại Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Hữu Tâm 1968 – 1975 Garden Grove, California – USA
Nguyễn Hữu Tầm 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Thị Mai Thảo 1975 – 1979 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Văn Thục 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Thúy 1959 – 1963 Los Angeles, California – USA
Lm. Nguyễn Ðức Trung 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Tộ 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Tiến Trọng 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Nguyễn Văn Truyền 1959 – 1963 Cypress, California – USA
Nguyễn Vi Túy 1973 – 1975 Sydney, Australia
Nguyễn Văn Uy 1962 – 1966 Garden Grove, California – USA
Nguyễn Thị Vinh 1966 – 1970 San Jose, California – USA
Nguyễn Thị Thanh Xuân 1968 – 1975 Melbourne, Australia
Phạm Văn Bảo 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Lm. Phạm Minh Châu 1966 – 1970 Cincinnati, Ohio. USA
Phạm Xuân Chiến 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Thị Dung 1975 – 1979 Sài Gòn. Việt Nam
Phạm Anh Dũng 1975 – 1979 Houston, Texas. USA
Phạm Văn Hào 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Thế Hiển 1975 – 1979 Sài Gòn. Việt Nam
Phạm Thị Huệ 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Thị Hưng 1975 – 1978 Austin, Texas. USA
Phạm Công Hùng 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Duy Khánh 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Thanh Khiết 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Viết Lâm 1973 – 1975 Westminster, California – USA
Phạm Thị Lý 1975 – 1979 Monterey Park, California – USA
Phạm Đình Sơn 1970 – 1975 Biên Hòa, Việt Nam
Phạm Thị Thanh Tâm 1966 – 1970 Cần Thơ, Việt Nam
Phạm Thị Ý Thu 1973 – 1975 Định Quán, Việt Nam
Phạm Văn Thức 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Phạm Viêm 1959 – 1963 Oregan, USA
Phạm Hiên 1962 – 1966 Los Angeles, California – USA
Phạm Quang Vinh 1975 – 1979 Sài Gòn, Việt Nam
Phan Văn Cương 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Phan Văn Thanh 1973 – 1975 Sài Gòn, Việt Nam
Phan Tiến 1973 – 1974 Stockton, California – USA
Quan Thị Sâm 1973 – 1975 Garden Grove, California – USA
Quan Văn Thống 1976 – 1980 Garden Grove, California – USA
Trần Bình 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Văn Định 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Minh Đức 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Thị Hằng 1962 – 1966 California, USA
Trần Hải 1966 – 1970 Santa Ana, California – USA
Trần Văn Hiển 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Văn Hiệp 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lm. Trần Văn Hội 1963 – 1967 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Văn Hồng 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Văn Hùng 1968 – 1975 Texas, USA
Trần Quang Huy 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Ngọc Khang 1975 – 1978 Garden Grove, California – USA
Lm. Trần Quang Khương 1975 – 1976 France
Trần Văn Lạc 1966 – 1970 Xuân Lộc, Đồng Nai. Việt Nam
Trần Kính Lãm 1966 – 1970 Sài Gòn. Việt Nam
Trần Công Lý 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Lm. Trần Đức Mạnh 1975 – 1979 Los Angeles, California – USA
Trần Viết Nhạ 1959 – 1963 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Thúy Nguy 1974 – 1978 Sài Gòn. Việt Nam
Trần Thị Kim Oanh 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Quang Oánh 1960 – 1964 Garden Grove, California – USA
Trần Văn Phan 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Trần Trung Quốc 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Lm. Trần Đình Thắng 1963 – 1967 USA
Trần Công Vinh 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Trương Thị Thu Thủy 1976 – 1980 Garden Grove, California – USA
Vũ Quốc Đạt 1975 – 1979 Sài Gòn – Việt Nam
Vũ Quang Hải 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Vũ Thị Hạnh 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Vũ Thị Hoa 1960 – 1964 Fountain Valley, California – USA
Vũ Hóa 1959 – 1963 USA
Vũ Quốc Hưng 1970 – 1975 Fountain Valley, California – USA
Vũ Đình Kỳ 1959 – 1963 USA
Vũ Đình Lâm 1959 – 1963 Sài Gòn – Việt Nam
Vũ Thị Nhung 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Vũ Thị Oanh 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Vũ Quốc Pháp 1975 – 1979 Oakland, California – USA
Vũ Văn Thành 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Vũ Thị Thắng 1966 – 1970 Sài Gòn, Việt Nam
Vũ Văn Thư 1966 – 1970 Kiên Giang – Việt Nam
Lm. Vũ Ngọc Thủ 1962 – 1966 Sài Gòn – Việt Nam
Vũ Duy Viên 1959 – 1963 Sài Gòn – Việt Nam

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô