Mừng Bổn Mạng Kim Khánh Linh Mục Lã Quang Hiệu

Tác Giả: Đỗ Công Minh, CHS Văn Đức Niên Khóa 1962 – 1966

Chưa có một Thánh Lễ mừng Bổn Mạng và Kim Khánh Linh Mục của một Cha Chánh Xứ nào sốt sắng, long trọng, và đầy xúc động như Thánh Lễ chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013 vừa qua tại nhà thờ xứ đạo Lộc Hưng. Cơn mưa tầm tã gần một giờ trước đó không thể ngăn cản bà con giáo dân tuôn đến nhà thờ, hợp lòng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Chánh Xứ Phêrô Lã Quang Hiệu, 77 tuổi, 50 năm Linh Mục. Ngài đã nằm trên giường bệnh gần một năm nay dưới sự chăm sóc của giáo dân và con cháu trong gia đình. Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Chánh Tòa Gioan Maria Vũ Tất, Giáo Phận Hưng Hóa và Đức Tân Giám Mục phụ tá của Ngài Alfonsô Nguyễn Hữu Long, Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản Lý Giáo Phận Hưng Hóa, Cha Hạt Trưởng Hạt Chí Hòa và quý Cha trong hạt cử hành.


Đức Giám mục Gioan Maria đã nói lên tâm tình của Giáo phận Hưng Hóa tri ân Linh Mục Phêrô Lã Quang Hiệu, một Linh mục gốc Hưng Hóa, đã làm mục vụ tại Giáo Xứ Lộc Hưng suốt chặng đường nửa thế kỷ, trong đó 38 năm là Linh Mục chánh xứ. Ngài không quên đề cập đến những công việc Cha Phêrô đã âm thầm giúp phần hồn, phần xác cho giáo dân trong xứ, trong đó có 1/3 giáo dân gốc giáo phận Hưng Hóa. Cha cũng đã giúp đỡ cho giáo phận đào tạo Linh mục trong những năm thật sự khó khăn, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp cho 13 chủng sinh từ miền Bắc vào tu học những năm 90 có nơi ăn, học, sinh họat. Mời các cha giáo về dạy ngay tại nhà xứ, gửi trọ nhà giáo dân. 11 Thầy trong số đó đã trở thành Linh mục, nay đang coi sóc các xứ đạo ở miền trung, thượng du phía Bắc. Cha Phêrô không thể hiện diện trong ngày mừng Kim Khánh cùng với con chiên bổn đạo của mình, với quí cha, quí tu sĩ. Nhưng với tâm tình con thảo, mỗi người chúng ta hãy dâng những Lời kinh nguyện thật sốt sắng cầu xin Chúa cho Ngài được bình an, vâng theo thánh ý Chúa. Cha Phêrô đã gánh thập giá của Chúa vào những ngày cuối đời và như lời Thánh Phao Lô "Ngài đã đi đến chặng đường cuối, hẳn Triều thiên công chính đã dành sẵn cho Ngài".


Xin dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa qua 50 năm Linh Mục, Cha luôn trung tín và thực sự là một mục tử như lòng Chúa mong ước trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

Giám Mục Chánh Tòa Gioan Maria Vũ Tất

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô