Tiếng Trống Khai Trường

Tác Giả: Nguyễn Văn Mỹ, Cựu Giáo Chức Văn Đức

Tùng! Tùng! Tùng! Ba hồi chín tiếng vang động dồn dập thúc dục con tim rạo rực Ngày Khai Trường.

Kỷ niệm thân yêu dấu kín tuổi học trò dưới mái Trường Văn Đức năm nào vừa ập tới với đèn sách, với thi cử, với Thầy, với Bạn, và nay Bản Tin Sinh Hoạt số Ra Mắt xin được khơi dậy và đồng hành cùng Quý Vị Phụ Huynh – Quý Thầy Cô – Quý Bạn Văn Đức của mọi niên khóa.
  • Xin đón nhận Bản Tin Sinh Hoạt như đứa con tinh thần đã và đang thành hình qua Huy Hiệu và danh xưng Hội Cựu Học Sinh Văn Đức
  • Xin góp công vun sức cho các sinh hoạt của Văn Đức với tất cả thành viên là cổ đông – cổ phần cho Văn Đức
  • Xin trao ân gửi tình với Văn Đức để thông tin, liên lạc, và nâng đỡ nhau như một cơ hội, một dịp may khám phá ra con tim dấu kín và vì vậy các nhóm Bạn đồng liêu tìm ra nhau, May Thay!
  • Và xin mạnh dạn tiếp tay với những hy sinh đóng góp của những thành viên đứng mũi chịu sào để cùng chèo chống con thuyền Văn Đức vì lẽ dĩ nhiên khó khăn buổi ban đầu còn nhiều thử thách và chông gai. Ước vọng hoài bão, và chí hướng của Linh Mục Hiệu Trưởng Bênađô Nguyễn Xuân Thu ao ước Văn Đức nơi quê nhà và khắp nơi hải ngoại giữ vững con thuyền Văn Đức

Ban Biên Tập Bản Tin Sinh Hoạt do Ban Truyền Thông trách nhiệm trang web TruongVanDuc.net

Rất ước mong Quý Vị, Quý Thầy Cô, và Quý Bạn đón nhận Văn Đức Hội Ngộ Kỳ III để từ đó và cũng từ đó tương lai các Kỳ Hội Ngộ như muôn ngàn cánh chim tìm về tổ ấm Văn Đức, Đẹp Lắm, Đẹp Lắm Thay!

Linh Mục Hiệu Trưởng Bênađô Nguyễn Xuân Thu
Quý Anh Chị CHS Văn Đức Niên Khóa 1959 – 1963

Cựu Học Sinh Văn Đức NK 1960 – 1964

Cựu Học Sinh Văn Đức NK 1962 – 1966

Cựu Học Sinh Văn Đức NK 1971 – 1975

Cựu Học Sinh Văn Đức NK 1975 – 1979

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô