<html> <head> <title>Trng Vn c</title> <meta name="truongvanduc" content="TriAn, TieuSu, GiaoChuc, HocSinh, HinhAnh, SinhHoat, Van, Tho, ChucMung"> <meta name="keywords" content="truongvanduc.net"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.truongvanduc.net/images/logo/favicon.ico"> <style type="text/css"> .menu ul { background-color: #663200; border-radius: 5px; border-width: 0px; border-style: none; display: inline-table; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 14.2px; line-height: 18px; list-style-type: none; text-align: center; text-transform: uppercase; margin: 0; padding: 0; position: relative; overflow: hidden; } .menu li { border-left: 0px solid #FDFBF9; float: left; } .menu li a { color: FDFBF9; display: block; padding: 12px 14px; transition: .3s background-color; text-align: center; text-decoration: none; } /* Change the background's link color on hover */ .menu li a:hover { background-color: #663200; } /* Change the font ninks color */ .menu ul li:hover a { color: #EDE275; } </style> </head> <body style="background: linear-gradient(#703C00, #FDFBF9)" width="982"> <table align="center" bgcolor="#FDFBF9" cellpadding="2" cellspacing="0" width="982"> <tr> <td> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center"> <tr><!-- Vn c Title --> <td><div align="center"><img src="images/logo/logo.jpg" height="162" width="171"></div></td> <td><div align="center"><img src="images/logo/title.gif" height="162" width="810"></div></td> </tr> </table><br /> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center"> <tr><!-- Menu Title --> <td> <div class="menu"> <ul> <li><a href="MTinMoi.htm">Tin Mi Nht</a></li> <li><a href="MChucMung.htm">Bi Vit Hi Ng</a></li> <li><a href="MHinhAnh.htm">Hnh nh Hi Ng</a></li> <li><a href="MKyYeu.htm">Bi Vit K Yu</a></li> <li><a href="MVan.htm">Vn</a></li> <li><a href="MTho.htm">Th</a></li> <li><a href="MSinhHoat.htm">Sinh Hot</a></li> <li><a href=".">Trang Chnh</a></li> </ul> </div> </td> </tr> </table> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center" cellpadding="9" cellspacing="9" width="982"> <tr style="font-family: Times New Roman; color: #000080; font-size: 17px; font-weight: normal; text-align: justify"> <td valign="top" bgcolor="#FDFBF9"> <div style="font-family: Time New Roman; font-size: 27px; font-variant: small-caps; text-align: center; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; color: #B60E57"> Ht Ging Yu Thng </div><br /> <u><cite>Tc Gi</cite></u>: <strong>Phan Vn Thanh</strong>, CHS Vn c Lp 12C Nin Kha 1972 1975<br /><br /> <cite>Trc ht, xin c gi li cm n n ch Vi Th Nhung, ngi ph n duy nht ng hnh v c mt trong cu chuyn bt hnh ca mt phn i nghit ng. C l nh nhng cuc gp g, tr chuyn ngn ngi , gip ti hiu hn v "tm hn ph n".</cite><br /><br /> T mt cu chuyn "a vui thi y nh", bng chc ti b bin thnh tn trm nh th trong con mt nhiu ngi, ri cing chnh c gi bn v s y tnh ngi v c tm lng nhn hu kia ra tay cu ri. Cu chuyn c dn tri... ri r qua mt cu chuyn bun khc khin tim ti nh b ai bp nght. <p style="font-family: Time New Roman; font-variant: small-caps; color: #B60E57; font-size: 18px; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> Tnh Ngi Ca C Gi Bn V S </p> Bui chiu v cn ma i qua thnh ph ny, cao nguyn ph ni vn chm trong ting ma r rch, gi ny nhng qun c ph quen cing i ng sm. Chng ti chy xe xung b h ung c ph, nhiu qun vn sng n nhng vng khch, chy lng vng mt lc, chng ti gh vo qun c ph YES cnh b h.<br /><br /> Ma m tnh l bao gi cing khin nhng ngi khch l bun da dit, bun n nao lng. "Nghe ting ma ri m nh thng ngi ...".<br /><br /> Va ngi vo bn cha m ch, mt bng ngi t pha sau xe ra xp v s mi cho:<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Mua v s ch i <li>D khng<br /> </ul> Bng ci bng ngi ph n nh b y vng ra ng trc mt ti v ni:<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Ch c ni khng mua l c, ng "d khng" vi chu, chu ch ng tui con ch thi m.<br /> </ul> C l v s t t bt cht y ca c gi bn v s v tnh gy ch v ngc nhin cho chng ti, nht l ch Nhung, ch ln ting:<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Con ly cho c 2 tm v s i con<br /> </ul> C b rt ngu nhin 2 tm trong xp v s trn tay ri a cho ch<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>! Hai tm v s ny c s ghi ng vi s tui ca c, sao con hay vy! <li>C duyn th s gp thi c . Hay l c nhn con lm con i, mi lc tri gi tr tri, con chm sc cho c. <li>C rt mun nhn, nhng v c xa qu con ! <li>C u? <li>Con on th xem <li>C gi nhn bng s xe t u bn l ng ri ni, c Si Gn <li> th Si Gn! Con ngi xung y.<br /> </ul> Ch Nhung ko chic gh v c b ngi xung bn cnh, ng u vo vai ch, rt thn v rt gn. C l hnh nh v thi t nhin y khin mt ngi ph n nh ch bng thy chnh lng, thng c b nhiu thm cht na.<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Con bao nhiu tui ri, ang u, c gia nh cha? <li>Con khng c nh, khng c cha m <li>Sao li ni vy, khng c cha m th ai sinh ra con<br /> </ul> C b lng im, mt nhn xa xm vo khong trng, nh ang ngh) ngi iu g lung lm, phi mt n vi pht c b mi tr li:<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Con l a tr m ci, khng c cha c m, nm nay con 26 tui ri, con c chng v hai a con trai, mi lm php hn phi cch y hai nm (2015). <li>Vy l hai a "n cm trc kng", ti xen vo.<br /> </ul> Cu ni ca ti hnh nh v tnh chm vo ni au ni min k c, ri c gi chm ri k v cuc i y nhng gian trun vt v, nhng ng cay nghit ng ca mnh trong ting nc nghn ngo v nhng git nc mt lng l tun tro trn i m chy nng v en sm v cuc mu sinh ni ng ph. iu cing khin chng ti bt ng xen ln cht bng khung.<br /><br /> Con khng bit mt cha, ch nghe b ngoi k li rng:<br /><br /> "Nm con c 2 tui, m b con m i, li a con b bng cho ngoi nui. T , con sng v ln ln bng tnh yu thng ca b ngoi. Nhng lc nh m con khc, b ngoi li phi d dnh. "Nn i con, m i lm xa kim tin v nui b chu mnh, nn i nh, ngy mai m v...".<br /><br /> D vy, c hai b chu vn c sng trong s hy vng v ch i, vn mong mi c mt ngy no ngi m s tr v bn a con gi ngy th b bng ca mnh. Th ri thi gian tri qua, ma xun ny ni tip ma xun kia vn khng c mt cht tin th ca m. <br /><br /> Lau vi git nc mt, c gi k tip, ch mi i mi m khng thy m v, b ngoi dt con vo min Nam kim m, v c hai b chu tri dt vo tn thnh ph xa l ny. B gi con cho mt ngi h hng xa ri i lm thu kim tin v nghe ngng tin tc v a con lu lc ca mnh.<br /><br /> Con vi ngi ta cing b nh p, phi lm vic nh t sng n khuya mi c n cm d lc con cn nh v gy m. Th ri, mt ln b ngoi bt ng n v thy con b pht qu gi trn v tri su ring, b khc, con cing khc... ri b dt con b i. Khng c tin, hai b chu li dt nhau i lang thang, cui cng n nng nh ni ca Pht ti mt ngi cha. Sau con bt u theo b i khp mi no ng bn v s.<br /><br /> Cuc sng ca hai b chu ch p i qua ngy cho ti khi con gp anh y ng li yu thng. Lc , con chng suy ngh) nhiu, ch ngh) rng, mnh l a m ci, cn c mt ngi nng ta v thot khi cnh i au kh nhc nhn ny, chng l c bt ngoi phi lo cho mnh mi, ngoi nay cing gi yu ri. v con nhn li ca anh y.<br /><br /> Thi gian c tri qua, n nay b ngoi gi nhng vn c mi hy vng mt ngy no s gp li a con ti nghip ca mnh. Con cing 26 tui, c gia nh v hai con ri m cha gp c m, v m th mi khng thy v. Ti nghip cho b ngoi.<br /><br /> Tt c bng ri vo im lng. ti vi ph v ci khng kh u un bng cch ln ting:<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Sao con li m c c c cha c m, d ch l cha m nui! <li>Bao nhiu nm qua con thm c m c cha, c mt ln gi hai ting Cha i! M i! nh bao a tr khc, nhng khi con bun, nhng lc con kh au c ta u vo lng m n non tm s, c khc cho tha lng ri ch i nhng v v, an i t m. Con cing khng mun ngi ta ni con l a m ci, bun lm ti thn lm!<br /> </ul> Mt c m gin d rt i i thng ca mt c gi thi m; nhng no c c u, mt cht hnh phc nh b y hnh nh cing l iu qu xa vi, v vt khi tm tay vi ca em gia dng i nhiu nhng khinh mit v lm iu thi phi.<br /><br /> Nghe nhng li tm s tri lng, nhn nhng git nc mt ca c gi kia, chi Nhung khng khi xc ng, ri nh mt ngi m, ch dnh nhng li an i, v v, thm ch cn tng c gi cht tin, qu... nhng c gi cm n v nht nh khng nhn, d ch c ni cch g, c gii thch th no mc lng.<br /><br /> i nhng tm hn nhn hu bao gi cing d nhn ra nhau. C duyn th s gp, c gi bt hnh kia lun tin vo iu . <p style="font-family: Time New Roman; font-variant: small-caps; color: #B60E57; font-size: 18px; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> Tn Trm Bt c D) </p> Ti vo vai l mt tn trm xem c gi c x ra sao?, v chng ti tht bt ng, Trong nhng cu chuyn rt ngi m cing rt i y, c bit bao iu th v xy ra vi ti, c nhiu nghch cnh o le khin ti khng bit mnh nn vui hay nn bun.<br /><br /> Cu chuyn v c gi bn v s tn T Th Mng, qu Thi Bnh, m ci t nh sng vi b ngoi khin nhiu ngi xc ng. L mt iu, d ch l c b "l lem" song c li c mi ngi yu qu. Nu mt ngy no khng thy c xut hin, c ph c ph b h bng xn xao ri tm cch lin lc vi c. V sao m c gi c nhiu ngi thng mn n vy?<br /><br /> Theo tm hiu th c bn b v nhng ngi quen ca c sng xung quanh ph c ph cho bit. C gi ny tuy ngho tin bc nhng khng ngho tnh ngi, c sn sng gip , chia s vi mi ngi gp kh khn hoc ngho kh hn mnh bng tt c tm lng nhn hu.<br /><br /> Khi hi c gi v u nh th, c tr li: "Con hc c b s nhng cm s o, chia s vi nhng ngi bt hnh...con c gng sng tt v khng bao gi mun nghe ngi khc chi mng b ngoi l khng bit dy chu hoc ci th khng cha khng m, ti thn lm!<br /><br /> C l cu chuyn nh di y s chng minh cho ci tnh ngi cao p v tm lng nhn hu ca c gi m ci bn v s ph c ph b h .<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Ma chay va qua con c i xng ti khng? <li>C nm nay th cha, con cing chng bit phi xng ti g, con c lm g xu u <li>Ch cing th, ch n xng ti nh th Lc Tin cha bt phi v gio x Tn H <li>Sao vy ch, xng ti u m ch c <li>Ch v trc y ch trt "n trm" i dp ca cha x Tn H <li>Sao ch li n trm i dp ca cha, ch phi bi thng cho cha l ng ri. Th ch bi thng cha? <li>Kh lm! Tin u m bi thng by gi <li>i dp bao nhiu tin vy... <li>i dp 260 ngn ng Vit Nam<br /> </ul> Ni xong, c gi mc trong chic gi ng v s ly ra 260 ngn t trn bn, trc mt ti ri ni:<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Tin y, ch i mua i dp tr li cho cha <li>Nhng bit mua u by gi? <li>i, con dt ch ra ch mua...hay thi, ch vo siu th mua cing c <li>Nhng l n ln gi th sao! <li>Th vn phi mua ch sao, ch n trm ca ngi ta th phi tr li thi<br /> </ul> Ni ri, khng kp i ti phn ng, c di vo tay ti s tin tng cng l 400.000 ngn ng. V mt c vn hin hu v chn thnh. Ti thong c cht bi ri, nhn c mm ci, trong lng ti thm ngh), nu nh ti thc s cn s tin th c gi chnh l "b tin ng bt", l n nhn ca ti. Lc tm hn ti dng tro s qu mn, bit n v khm phc.<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Con lm ch ngh) ngi qu, thi ch khng nhn tin ca con u <li>Sao vy ch, nhn i, c sao u no. Mnh n trm ca ngi ta th mnh phi bi thng cho ngi ta, vy thi <li>Nhng s tin ny l cng sc lao ng ca con my ngy i bn v s <li>C sao u, ngi ta mi tr tin n cho con, y ch xem<br /> </ul> Ni xong, c gi ly cun s ghi n ca khch hng ra, lt gi tng trang v ch cho ti xem nh minh chng cho li ni ca c<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Nh vy l con "giu" hn ch ri. <li>Giu g ch! con ngho rt mng ti th c <li>Ch y cn khng c c mng ti m rt, ch th y!<br /> </ul> C gi cm 400 ngn nht vo ti o ti dn d: "Ch nh mua i dp y nh".<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Hay l ch i lm kim tin ri mua cing c <li>Ch gi ri lm c ci g, ai m mn ch u! C ct tin i <li>Vy l ch li thiu n con ri, bit bao gi mi tr c y <li>Ch khng phi lo, c th tr, khng c th y, c sao u no<br /> </ul> Ti thy chnh lng v thng c gi m ci bn v s ny qu! Chng bit ti l ai m vn sn lng gip  ti tr thnh ngi lng thin, d c gi rt ngho, rt kh khn v s tin kim c l s vt v t nhng git m hi v nc mt m c c. l nhng ng tin lng thin.<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Sao cha x li i i dp "xn" nh th khng bit!!! <li>Th cha i dp "xn" ch mi ly ch <li>i dp ca cha 260 ngn, ly trm bn c c 110 ngn, by gi phi n... <li>Sao ch li i n trm vy? <li>Lc ch cing i rch lm con <li>Hay l ch nhn con l con i, ri con chm sc cho...<br /> </ul> Trc khi ra v c gi cn ni vi theo nh mt li dn d tha thit t y lng, nghe c cht xt xa v thng cm: "ch nh mua i dp n cho cha, ch ng n trm na y!". Cho c gi m ci bn v s m lng nh c mt cn gi mt va lt qua...<br /><br /> Trn ng v, ti ngh) mi n ngi ph n vt v y lo toan nhng chn cht v thin lng ny. Th tht, vi trm nghn vi ti hm nay khng phi l iu g qu ln, nhng vi mt ngi bn v s nh c gi th hon ton khc, l vn ling, l cm o ca mt gia nh nh. Nu nh nhiu ngi khc, c l h nhn s tin hoc gi v l k lng thin li dng, nhng c gi vn tin v sn lng gip ti tr "mn n" ny.<br /><br /> Khi nghe ting ti trong in thoi, iu u tin c gi nhc n l: "Ch ng n trm na y". C l ci o l " i cho sch, rch cho thm " khc su trong tim thc v tri tim c, nn cho d cuc sng c khn kh th no, c vn gi cho mnh mt ct cch thanh cao, khng tham lam, chim gi nhng g khng phi ca mnh d ch rt nh. <p style="font-family: Time New Roman; font-variant: small-caps; color: #B60E57; font-size: 18px; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> Cht Hnh Phc Mong Manh </p> C gi y ri cing phi ln ln theo thi gian, cing cn c mt cuc sng ring, cn lm mt b vai nng ta, cho d c ch l bng hoa, l loi c di ven ng. Th ri, c mt ngy no m c khng nh r, ngy m c va trn 18 tui, c gp g v quen bit vi mt chng trai hn c gn 20 tui, ri chng ni li yu thng, mun c ci c lm v.<br /><br /> Ngy c ngi yu dn v ra mt gia nh bn chuyn ci xin, c thc trng m v ci tm trng lo lng v hi hp, d trong lng c ang khp khi nim vui, v a hnh phc, tng rng mnh may mn tm c bn b yu thng cho cuc i bt hnh ca mnh. Tuy nhin, s phn nghit ng c mi eo bm, cha chu bung tha cho c.<br /><br /> Sau ln ra mt ngn ngi , cha m v 7 anh, ch em trong gia nh chng trai u khng chp nhn mi lng duyn ny, ch v c gi xut thn l a tr m c.<br /> <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Con ny l a m ci, khng nh khng ca, khng c ngh nghip, ly n ch khn kh mt i thi con !<br /> </ul> cing l phn xt cui cng ca gia nh anh y. <ul style="list-style-type: circle; color: #000080"> <li>Nghe vy, con bt khc nc n v ti thn<br /> </ul> Th l gic m tnh yu tan tnh theo my khi. Tr v chn ci, c khc ht nc mt sut bao m thng cho thn phn b bng, nhng c khng trch tri, cing chng trch cha trch m, v sao khng ai hi kin c trc khi sinh ra, v sinh c ra lm g?<br /><br /> Mc d b gia nh t chi, hai a vn sng vi nhau nh v chng, v kt qu ca cuc tnh y cho ra i hai cu con trai. C gi nghn ngo tri lng:<br /><br /> Khi con c bu, chng con i hi c ph cho ngi ta mi ngy tin cng l 50.000 ngn ng. Ch vn bit hon cnh nn cho hai v chng tm ci chi trong ry. Bn b thng tnh mua cho ci "chn gi heo" tm b. Chng con em v ngm di sui cho khi h, ri mi ngy ct mt ming n dn.<br /><br /> Khi c a con th hai, chng con chuyn sang lm thu l bnh m, mt m c tr cng l 150.000 ngn ng. Nhng khi c tin, anh y sinh ra ru ch, b b gia nh, mi ln i nhu v li kim chuyn nh v chi con.<br /><br /> Nhiu ln, mt mii, chn tay bm tm, au lm m vn phi i bn v s. Nhiu ngi bit chuyn con b chng nh p, bo hnh tc gin ni: "B quch n i cho ri", nhng v thng hai a con, khng mun chng m ci cha nn con nh chp nhn v cam chu.<br /><br /> Git nc mt chy xung t i mt, tuy khng cng dng chy nhng u c chung mt im xut pht, chnh l nim vui hay ni bun. Khc s tt hn l gin d, bi nhng git nc mt lng l chy qua tm hn s cha lnh vt thng ca tri tim.<br /><br /> C gi lun n n ci vi mi ngi, nhng phi chng, pha sau n ci tng nh hn nhin v v t y l nhng git nc mt ng cay lun chc ch khi c dp l tro ra, tri ht nhng bun au ca mt phn ngi long ong, c cc.<br /><br /> C l, git nc mt chnh l mn qu m Thng  ban tng cho ph n vi tm lng yu thng ca Ngi. y l git nc k diu nht so vi tt c mi git nc trn th gian, v cn l mt loi vi kh mnh nht nhng cing d thng nht m ngi ph n dng biu l tnh cm ca mnh khi h bun hay vui, sung sng hay bt hnh, v nht l khi gin di vi ngi m h thng yu.<br /><br /> C git nc mt no m khng mang v mn. Xin ng git nc mt au kh ca ph n tun ri m hy lm cho h mi mi c ri nhng git nc mt hanh phc Khi thy mt ngi ph n khc, hy ni vi h rng ta yu h bit bao v nu h vn khc, hy lm cho tri tim h c bnh yn. Hy cho i mt cht t tm.<br /><br /> C gi bn v s y chnh l ht ging ca tri, ht ging yu thng gia i thng.<br /><br /> Thanh Si Gn Ma thng nm </td> </tr> </table> <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 18px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: center"> Xin c ng Gp S Thit K Trang Web Ny T Lng Tri n n Cha Hiu Trng & Qu Thy C </p> </td> </tr> </table> </body> </html>