Chúc Thọ Thầy Thăng

Tác Giả: Thầy Trần Kim Hòa, Cựu Giáo Chức Văn Đức


Chúc Thọ Thầy Thăng tuổi tám mươi
Phu nhân duyên dáng vẫn vẹn mười
Trăm nghìn triệu tỷ năm chung thủy
Chuyện thế gian này được mấy ai.

Bốn tám năm trường chung chăn gối
Bát tuần thượng thọ mãi xuân tươi
Gia đình hạnh phúc miên trường thọ
Nhị hỷ chúc mừng nhị hỷ đôi.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô