Chỉ Còn Một Chốn

Tác Giả: Trần Kính Lãm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Còn chốn nơi nào nữa để đi?
Nẻo trần va vấp, chẳng lối về
Cửa tai ngập ngụa lời hiểm độc
Cõi lòng ai trút mãi nhiêu khê...

Còn chốn nơi nào để lìa xa
Khi lời gần gũi chỉ qua loa
Khi đàng sau vẻ đời nóng bỏng
Chỉ là lựa lọc, chỉ xuê xoa?

Chẳng dễ để tìm chỗ trải lòng
Vì lời ngay thật vẫn vô duyên
Vì tai nhân thế không còn chỗ
Đồng hồ nhân loại chẳng còn kim!

Dẫu viết hàng vạn nốt vui buồn
Cũng đành quan quách sẽ chôn chung
Đàn đời, những cây đàn hoành tráng
Lẽ đâu lại cử khúc thâm trầm?

Chỉ còn một chốn để lưu tâm
Là dăm tấc đất mãi sau cùng
Đến từ đất, thì quê hương ấy
Lẽ nào chối bỏ mảnh xương tàn?

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô