Tâm Tình Cha Phêrô Lã Quang Hiệu

Tác Giả: Nguyễn Vi Túy, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1973 – 1975

Cha Hiệu rất vui khi biết được Cựu Học Sinh Văn Đức có trang Web, Ngài gửi lời chúc lành đến tất cả Mọi Người.

Ngài có viết vài lời gửi đến cho Mọi Người như một "Thủ Bút" và mong Anh Em Cựu Học Sinh Văn Đức luôn thắt chặt tình thân hữu và tương trợ lẫn nhau.

Linh Mục Phêrô Lã Quang Hiệu & Vi Túy

Nguyễn Vi Túy – Trường Văn Đức

Vi Túy thăm Anh Thuận "Lộc Hưng"

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô