Cựu Học Sinh Văn Đức Niên Khóa 1962 – 1966 Họp Mặt


Sáng thứ sáu ngày 30 tháng 7 năm 2015, nhóm Cựu Học Sinh Trường Văn Đức đã hợp dâng Thánh Lễ do Cha Đaminh Vũ Ngọc Thủ cùng lớp chủ tế.


Mọi người cùng cầu cho Linh hồn quý Cha giám đốc Giuse, Cha Hiệu trưởng Benado, Cha tổng giám thị Phêrô, quý giáo chức, anh chi em đồng môn đã qua đời. Cầu xin ơn bình an cho các gia đình anh chi em trong lớp ở trong và ngoài nước và cho toàn thể gia đình Cựu Hoc Sinh Trường.


Đây là lần thứ 10 anh chi em mừng ngày thành lập. Lễ xong, Cha Thủ đãi lớp một bữa ăn thấm đâm tình yêu thương.


Đỗ Công Minh

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô