Văn Đức 60 Năm Nhìn Lại

Tác Giả: Trần Kim Hòa, Cựu Giáo Sư Niên Trưởng Văn Đức

Từ ngày Văn Đức ra đời,
Tồi tà hiển chính kịp thời tuyên dương.
Thầy cô tận tụy thân thương,
Truyền đạt Nhân Bản cương thường nghĩa nhân.

Học sinh tiếp tục ân cần,
Đức, trí, thể dục thêm phần giỏi ngoan.
Gia đình xã hội hân hoan,
Triết lý giáo dục suối nguồn thăng hoa.

Giáo dục dân tộc đượm đà,
Đào tạo người chủ nước nhà mai sau.
Làm cho đất nước mạnh giầu,
Phát huy tiềm lực sắc mầu tổ tiên.

Giữ gìn truyền thống dịu hiền,
Tinh thần yêu nước cháu Tiên con Rồng.
Trưng Vương Triệu Ẩu má hồng,
Lý - Trần - Lê dậy bẻ gông giặc Tàu.

Chết như Bình Trọng, Lê Lai,
Còn hơn tôi mọi như ai sống quỳ.
Chết mà vang dội danh uy,
Còn hơn sống chịu khinh khi cúi lòn.

Chết mà non nước vẫn còn,
Còn hơn sống để nước non tơi bời.
Học sinh Văn Đức vào đời,
Ứng dụng khai phóng tùy thời canh tân.

Nghĩa thầy tình bạn kết thân,
Chân trời góc bể xa gần có nhau.
Cho dù kẻ trước người sau,
Hội Ngộ kỳ bảy rủ nhau cùng về.

Quyết tâm giữ trọn lời thề,
Tôn sư trọng đạo chẳng hề lãng xao.
Nghĩa thầy tình bạn thêm cao,
Hội Ngộ kỳ bảy dạt dào tình thương.

Sáu mươi năm một chặng đường,
Văn Đức nhìn lại ta càng mến yêu.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô